29 maart 2019

Jaarvergadering 2019

 

Maarten Zwankhuizen op Jaarvergadering SGP: “Opbouwend en constructief meedenken”

 

“Terugblikken en vooruitkijken” was het thema van de jaarvergadering van de SGP die op 26 maart werd gehouden. Naast huishoudelijke zaken werden de circa 35 aanwezigen door Maarten Zwankhuizen, fractievoorzitter van de SGP, bijgepraat over diverse zaken vanuit de raad. Hij gaf een terugblik op de rol van de SGP als oppositie partij. “We proberen opbouwend en constructief mee te denken”. Verder keek hij terug op de presentatie van de Toekomstvisie en de debatten over de regenboogvlag en het sociale domein. Ook werd vooruit gekeken. Het belang van het verdiepingsonderzoek naar het uitvoeringsprogramma van de gemeente Scherpenzeel en de ambtelijke organisatie werd door de fractieleider onderstreept. Laten we kijken naar de Scherpenzeelse maat. Waar is versterking nodig op strategische niveau. Waar is extra samenwerking nodig op regionaal niveau. Wellicht zal blijken dat Scherpenzeel ambities moeten aanpassen.

Ten slotte ging Zwankhuizen nog in op de visie van de fractie van de SGP op de bedrijventerreinen. Een onderwerp dat ook onder de aanwezige leden sterk leeft. De fractievoorzitter werd uitgedaagd om nu al een heldere keuze te maken met betrekking tot het plan Modiform .“De fractie hecht aan zorgvuldigheid in dit proces” zo benadrukte hij. De algemene lijn waar we ons al jaren voor inzetten is het vinden van ruimte voor bedrijvigheid voor eigen Scherpenzeelse bedrijven. Een wens die bijvoorbeeld ook terug kwam in het integrale plan van de ondernemers dat in 2017 is gepresenteerd. “Dat is helaas van tafel geveegd door het huidige college, waardoor een integrale aanpak, goed overleg en een tijdige communicatie bemoeilijkt is, zonder te zeggen dat dit integrale plan zondermeer uitgevoerd had moeten worden.” We wachten nu eerst de verdere plannen van het college af.

Na de pauze hield Niek Bakker, beleidsadviseur bij SGP-jongeren, een boeiend verhaal over het betrokken houden van jongeren bij de politiek in het algemeen en de SGP in het bijzonder. Rick Gouman maakte dit concreet met een inkijkje in de activiteiten van de SGP Jongeren Vallei en Rijn. Breng jongeren al vroeg op een positieve manier in aanraking met democratische besluitvorming. Zoek connectie op de platforms waarop de jongeren zich bevinden. Denk daarbij ook aan eigentijdse en laagdrempelige activiteiten. Kortom geen reden om te somberen maar: werken, bidden en hopen.  Met als doel de boodschap van de Bijbel uitdragen.