26 mei 2011

In Scherpenzeel Geen Poep op de stoep

In Scherpenzeel Geen Poep op de stoep

Datum: 26-05-2011

Het leeft blijkbaar. Overlast en ongemak door hondenpoep. Scherpenzeel toonde massaal belangstelling voor de actie van de SGP om bewoners te vragen naar hun ervaringen met overlast door hondenpoep. Ruim 150 mensen vulden de enquête in.

Het zal niemand ontgaan zijn dat de SGP een stand bevolkte op de feestmarkt van afgelopen woensdag. Raadslid Gerard van Deelen en commissielid Arie de Jong hadden het er maar druk mee. Veel mensen vulden de enquête ter plekke in. Mensen die hem niet direct ingevuld hebben kunnen deze nog tot 4 juni inleveren op de adressen zoals aangegeven op de formulieren.

Natuurlijk gaat het ons niet alleen om de vraag of inwoners overlast ervaren. Meer nog gaat het ons om oplossingen voor dit probleem. We zijn er van overtuigd dat de inwoners van ons dorp hun creatieve oplossingen aangedragen hebben.

De fractie gaat de resultaten van de enquête gebruiken om een oplossing te bedenken voor dit alledaagse, maar uiterst ongemakkelijke probleem. We hopen hier later op terug te komen.