4 februari 2014

HET WONEN CENTRAAL in Scherpenzeel

Wonen… Vastgoedcrisis? Of is het meer? De woning is inderdaad het middelpunt van onze leefomgeving. Het vormt een basisvoorwaarde en een plaats om als gezin of alleen een thuis te hebben. Een woning geeft de burger de vrijheid zijn leven zelfstandig in te richten. Daarom is de SGP voorstander van eigenwoningbezit en zal waar mogelijk dit in het gemeentelijk beleid bevorderen. Overigens mag dit niet ten koste gaan van de (sociale) huursector.

 

Het woongenot wordt verhoogd als er ruimte is om de woning aan te passen aan eigen wensen en behoeften. Daarnaast is een woning een middel bij uitstek om al vroeg te sparen. Hiermee kan men flexibeler omgaan met de woonlasten en kan een oudedagsreserve worden opgebouwd. Sparen maakt je namelijk onafhankelijker.

 

Het onderhoud van een woning en de directe leefomgeving is primair de verantwoordelijkheid van de burger. De Gemeente moet zich vooral facilitair (ondersteunend) opstellen en zorgen voor de randvoorwaarden. Hierbij valt te denken aan infrastructuur (parkeerplaatsen, wegen en water), algemene voorzieningen (ruimte voor scholen, kerken en winkels) en groenvoorzieningen. Een veilig, gezond leefklimaat is namelijk essentieel voor uw woongenot.

 

Wat betreft de woning zelf, dient de Gemeente zich terughoudend op te stellen. De kaders dienen duidelijk te worden vastgesteld in de algemene plannen (structuurvisie en bestemmingsplan). Uiteraard tot stand gekomen in samenspel met de burger via inspraak en bezwaar. De burger moet meer de vrijheid hebben de woning naar eigen inzicht en voorkeur, gemeenschappelijk of individueel, in te richten. Bouwen met minder toetsing door de Welstand moet de nieuwe norm worden. De SGP staat daarom ook voor een proef met welstandsvrij/luw bouwen. Flexibiliteit en maatwerk zijn belangrijk bij het bouwen om onnodige beperkingen en kosten te vermijden.

Niet de woning, vorm of kleur, maar de woonbehoefte moet centraal staan in het gemeentelijk beleid. Hierbij moet het dorpse karakter van Scherpenzeel behouden blijven. De SGP heeft zich daarom hard gemaakt voor Plan-Zuid. Continuïteit in het woningaanbod is belangrijk om te kunnen blijven voldoen aan de behoeften van de burger. Specifieke behoeften vervullen van de gehele samenleving is hierbij de kern. Koop en huurwoningen moeten hierbij beschikbaar zijn voor starters, gezinnen en ouderen. Daarnaast is ook de bouw van goede woon/leefplekken voor ouderen in ‘eigen sfeer’ een speerpunt. Zeker in tijd van een veranderende landelijke koers. De SGP blijft zich daarom inzetten voor plan ‘Weijdelaer’.

 

Kortom, bij de SGP is de woningmarkt in goede handen!

 

Izaäk van Ekeren, nummer 4 Lijst 2 SGP Scherpenzeel