2 juni 2015

Het mag allemaal wat kosten

 Verslag van een boeiende raadsvergadering op 28 mei 2015 over de bodemloze put van Scherpenzeel. Daarnaast ging het over plan ‘Weijdelaer’ en ‘Huis in de Wei’.

De bodemloze put van Scherpenzeel

Bovenstaande titel gebruikten we op deze site op de tiende van de tiende van 2010. Ook toen schreven we al over de grote hoeveelheid geld die ‘De Breehoek’ tekort kwam. In de tussentijd is er veel geprobeerd, maar zonder succes. Eindelijk lijkt het besef bij de hoofdrolspeler (‘De Breehoek’) doorgedrongen te zijn. Er moet nu echt aangepakt worden. Het is vijf voor twaalf voor ‘De Breehoek’.

Niet blij met ‘De Breehoek’

Namens de SGP voerde Van Deelen het woord. Dat was nadat de beoogd voorzitter van de Raad van Toezicht van de stichting ‘De Breehoek’ een uiteenzetting van de saneringsplannen had gegeven. Die plannen behoorden niet tot de stukken die wethouder Van de Fliert naar de raad gestuurd had, want daarvoor kwamen ze te laat.

Van Deelen: “Het is niet leuk om gelijk te krijgen bij een slechte uitkomst. De SGP-fractie is vanaf het begin terughoudend geweest over de te ambitieuze plannen voor ‘De Breehoek’. Ons standpunt was destijds: Beperken tot de kerntaken zoals een sporthal en betracht zelfbeheersing omtrent omvang en activiteiten. Er staat een prachtig gebouw maar de kas is leeg. Stichting ‘De Breehoek’ en het gemeentebestuur van Scherpenzeel hebben te lang met de ruggen naar elkaar gestaan, terwijl samenwerking noodzakelijk was. In de commissie hebben wij gezegd dat het speelkwartier voorbij is. Het oude bestuur en directie heeft zijn kansen gehad en niet kunnen vertalen naar positieve resultaten. Het schip Breehoek is stuurloos en dobbert doelloos rond. Goodwill bij gebruikers, politiek en inwoners is verdampt en de financiële last begint voor een gemeente als Scherpenzeel ondragelijk te worden. Door de BTW teruggave van € 285.000,00 in juli 2013 heeft de Breehoek het nog 2 jaar kunnen uitzingen. De bodem van de kas is inzicht.”

Hoe nu verder met ‘De Breehoek’?

De SGP-er baseerde zijn visie op de rapportage van het college maar ook op het plan van de nieuwe raad van toezicht. “Het financiële lek begint serieuze vormen aan te nemen, dus moet dat snel gedicht worden om de schade korte termijn te beperken. We moeten nadenken over structurele oplossingen voor de lange termijn. Opvallend is dat de toonzetting van het zojuist gepresenteerde herstructureringsplan anders was dan we gewend waren. De hand wordt eindelijk ook in eigen boezem gestoken. Er was altijd sprake van mooie beloften maar weinig effectieve maatregelen. We waarderen het als zeer positief dat de raad van toezicht inclusief de beoogde voorzitter de handschoen heeft opgepakt en op zeer korte termijn met een herstructureringsplan is gekomen. Onze fractie vindt dit een goede basis en vraagt aan de wethouder of ze deze conclusie kan delen. De globale richting van personeelslasten reduceren, vervanging van management en meer inzet van vrijwilligers is een denkrichting die de SGP kan ondersteunen. Maar we geven geen blanco check.”

In september 2015 verder

Wat de SGP hoeft de wethouder niet alle mogelijke scenario’s in detail uit te werken. Het is nu tijd van aanpakken. Wat de SGP betreft zijn de volgende uitgangspunten leidend:

  1. De gebruiker betaalt;
  2. Geen oneerlijke concurrentie met plaatselijke ondernemers;
  3. Een gemeentelijke bijdrage alleen geven voor die activiteiten die wij acceptabel vinden in het belang van de gemeenschap;
  4. Stoppen met Kulturhus idee;
  5. Zakelijker benadering;
  6. Meer particuliere verantwoordelijkheid (participatiesamenleving).

Wordt vervolgd

Zo nu en dan leken er signalen door te komen dat ook andere partijen in de raad een hardere aanpak van ‘De Breehoek’ voorstonden. Maar in het openbare debat viel dat behoorlijk tegen. Zo te horen mag het nog wel een tijdje behoorlijk wat gemeenschapsgeld kosten. Wordt vervolgd in september.

Plan ‘Weijdelaer’: Belangrijk voor Scherpenzeel

De GBS heeft al enkele malen de raad willen overtuigen dat het niet goed gaat met de realisatie van plan ‘Weijdelaer’ (de nieuw – en verbouwplannen omtrent ‘Huis in de Wei’) en dat de regierol van de gemeente hierin tekort schiet.

Wat is de situatie?

Al enkele jaren wordt er gesproken over renovatie en uitbreiding van Huis in de Wei. De landelijke overheid voert een afbraakbeleid als het gaat om verzorgingstehuizen. Overal in het land worden verzorgingstehuizen gesloten. De financiering van de zorgplaatsen in Huis in de Wei is een verantwoordelijkheid van het zorgkantoor en de zorgaanbieders ‘Ena’ en ‘Norschoten’. Bovendien dient ‘Woonstede’ als eigenaar van de gebouwen en terreinen de financiering van de renovatie en uitbreiding ook rond te krijgen. In dit complexe en moeizame proces is de gemeente in de persoon van wethouder Vreeswijk regievoerder. ‘Regievoering’ is overigens niet hetzelfde als ‘directievoering’.

Motie vreemd

Om de regierol van de gemeente te versterken en de plannen van Huis in de Wei nog eens tegen het licht te houden kwam GBS met een motie vreemd. Dat werd een lang verhaal. Na een avondje ‘Huis in de Wei’ – waar alleen GBS aanwezig was - was deze motie tot stand gekomen. De motie kreeg geen steun van een meerderheid van de raad en werd uiteindelijk ingetrokken.

Mulder voerde het woord namens de SGP: “Zorg voor onze ouderen heeft voor ons de hoogste prioriteit. We zijn dankbaar dat ‘Huis in de Wei’ in Scherpenzeel wordt gehandhaafd en dat het plan om het gebouw op te knappen doorgaat. Dat betekent dat onze ouderen, die (zware) zorg nodig hebben, daarvoor in ons dorp terecht kunnen en niet naar een andere gemeenten hoeven te verhuizen. Maar we moeten oppassen dat we dingen beloven, die we niet kunnen waarmaken. De financiering van de zorg is niet de verantwoordelijkheid of bevoegdheid van de gemeente Scherpenzeel.

Uiteraard zaten er sympathieke zaken in de motie. Volgens de huidige plannen moeten de bewoners van Huis in de Wei tijdelijk verhuizen naar Barneveld in verband met de renovatie van het hoofdgebouw. In de motie wordt de wethouder gevraagd nog eens kritisch te onderzoeken of de tijdelijke verhuizing van de bewoners kan worden voorkomen. Dat kon op de instemming van de SGP rekenen. De SGP heeft er wel voor gewaarschuwd ‘gouden bergen’ te beloven. Verdere vertraging in de plannen is niet wenselijk. Want dan lopen we het risico dat het plan niet doorgaat. Dat risico wil de SGP in geen geval lopen.”