17 april 2017

Het Langste Debat

Het langste debat over iets dat van de baan is. Dat kenmerkte de laatste raad. Een paar andere onderwerpen werden vervolgens afgeraffeld.

Ontwikkelstrategie Gronden: Wel ruimte voor particulier initiatief

Strategie: Eigen gronden en prioriteiten

Naar aanleiding van het Wetro onderwerp heeft het college de prioitering van de ontwikkeling van gronden als volgt gedefinieerd: Conform de notitie ontwikkelstrategie is dat ① Heijhorst, ② Akkerwindelaan, ③ Bruinhorsterlaan, ④ Walstrolaan, ⑤ ’t Voort en ⑥Wetro.

Daarbij werd aangegeven dat eigen gronden in principe eerst worden ontwikkeld. Voor particuliere ontwikkelingen werd een ‘nee, tenzij’ aangehouden. Dat wilde zeggen dat een particulier programma een duidelijke meerwaarde moet hebben en niet mag concurreren met de gemeentelijke plannen.

Er werd lang gedebatteerd over de strategie. Heel veel verstandige dingen zijn gezegd, maar ook dingen die de moeite van het opschrijven niet waard zijn. Een amendement van de CU werd met steun van onder andere de SGP aangenomen. Daarin kunnen particulieren gronden ontwikkelen volgens het ‘ja, mits’ principe. Enfin, al met al geen verandering van beleid. Er is geen college geweest die niet voorrang gaf aan eigen grond, en daarnaast ook nog ruimte had en moest hebben om met particulieren samen te werken. Als SGP hebben we aandacht gevraagd voor duidelijke criteria om willekeur bij het ‘gunnen’ te voorkomen.

Wetro-terrein: Niet meer aan de orde

En toen was het heerlijk avondje begonnen: over het Wetro terrein. In september bleek een overeenkomst in de maak met de ontwikkelaar die ook verantwoordelijk was voor de Druivenkamp. Omdat er vragen waren over deze deal, hebben we als SGP destijds de wethouder gevraagd tijd te kopen. Dat bleek een gelukkige keuze. De details van de overeenkomst bleken niet gunstig, en de ontwikkelaar is inmiddels failliet.

De SGP, bij monde van Zwankhuizen, vatte de situatie als volgt samen:

  1. Zeker vanaf 2011 (dus ook al in vorige perioden!) hebben verschillende bestuurders en ambtenaren op integere wijze en met de beste bedoelingen geprobeerd de ontwikkeling aan de Druivenkamp vlot te trekken. Onderdeel daarbij was ook een mogelijke ruil of verkoop van het Wetro terrein. Een incourant stuk grond waar je niet makkelijk van afkomt.
  2. In de loop der tijd zijn verstandige dingen gezegd en gedaan, maar zeker ook een aantal beslissingen verdient niet de schoonheidsprijs. Ook het bieden van compensatie voor afgebroken onderhandelingen werd niet positief beoordeeld door de SGP.
  3. Echter, doordat de ondernemer failliet is, het voorstel nooit officieel bekrachtigd is, en het hele verhaal van de baan is, is er dus niks ergs gebeurd. Omdat de deal niet doorgaat, is er geen nadeel voor de gemeente en de samenleving.

Motie van wantrouwen: Nachtkaarsje

Geen man overboord zou je zeggen. Echter, de oppositie dacht aan allerlei complotten en verkeerde in permanente staat van opwinding. Veel is gezegd. Teveel. Er werd getwijfeld aan de betrouwbaarheid van de informatie die de wethouder gaf. Overigens was er een halve meter dossier ter beschikking gesteld aan de raadsleden, waaruit je niet anders kon concluderen dat er geen geheimen waren.

Dat bleek dan ook wel uit de bijdragen van de oppositie. Men deed verwoede pogingen om iets uit een vaatje te tappen wat er niet in zat. Dat mondde nog wel uit in een motie van wantrouwen, die het overigens niet haalde.

Liquidatieplan Permar: Aandacht voor kostenreductie 

Eerder heeft de raad besloten tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling Permar. De gemeente Scherpenzeel heeft op prima wijze haar verantwoordelijkheid genomen door een achttal mensen van het groenonderhoud en een begeleider ‘over te nemen’. Maar nu zijn vervolgstappen nodig. Daarom is een liquidatieplan opgesteld. Het totale bedrag voor alle deelnemende gemeenten ligt tussen en 8 en 11 miljoen euro. Overigens is Scherpenzeel slechts voor 1% van dat bedrag deelnemer in deze regeling.

De SGP is akkoord met dit liquidatieplan, maar vond het wel nodig om aandacht te vragen voor kostenreductie. Het kan volgens Van Deelen niet zo zijn dat er geen prikkel bestaat om deze kosten voor de gemeenschap zo laag mogelijk te houden. Daarom diende hij een motie met deze strekking in die op de VVD na door alle partijen gesteund werd.

Overige onderwerpen

Verder nam de raad een voorstel over een aangepaste berekening voor sloopmeters (in verband met functieverandering, bij het slopen van agrarische bebouwing en mogelijkheden tot woningbouw). Voor de visie van de SGP op dit onderwerp, zie hier de bijdrage van commissielid Van Ekeren in de commissie van afgelopen maart.

Verder stelde de raad een aantal verordeningen vast over de WMO en jeugdhulp. Daarmee is het belangrijkste van de officiële agenda wel gezegd.

GBS kwam nog met een motie om het college op te roepen zich maximaal in te spannen om een oplossing te zoeken voor de huisvesting van de scouting aan de Vlieterweg. Die moeten van het Landgoed Scherpenzeel verdwijnen en de vraag was of de gemeente daarin actief kon meehelpen. De SGP heeft de motie, na aanpassing, gesteund. We gunnen de scouting een goede locatie, maar natuurlijk niet op een dure ontwikkellocatie. Ook gaat de SGP er vanuit dat de gemeente geen eigenaar wordt van het probleem. Het is tenslotte als eerste een zaak van de vereniging.