20 december 2017

Het bestuur, de fractie en de wethouder van de SGP in Scherpenzeel wensen u Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig 2018

 

Oud en nieuw. Momenten van terugblikken en vooruitkijken. Momenten van blijdschap en verdriet.
Maar ook van hoop en verwachting. Persoonlijk en in het politieke handwerk.


In 2014 ging de SGP de verkiezingen in met als centraal thema: Koers Vast !

Ook het afgelopen jaar zijn door allen die bij de plaatselijke SGP betrokken veel inspanningen verricht om de SGP beginselen onder de aandacht en in praktijk te brengen. Met alle gebrek en met vallen en opstaan.


Het komende jaar 2018 is, evenals 2017, een verkiezingsjaar. Op D.V. 21 maart kunnen wij onze stem uitbrengen voor de gemeenteraad van Scherpenzeel. Dus opnieuw een belangrijk jaar.

Ook voor 2018 geldt: “Ora et Labora”, bid en werk. Dat onze ogen op de HEERE mogen zijn.
“Welgelukzalig zijn allen, die op Hem betrouwen.”


De SGP-fractie, wethouder en bestuur wensen u veel heil en zegen toe voor 2018