14 januari 2011

Gemeentebelangen Scherpenzeel en SGP presenteren coalitie-akkoord: Verfrissend besturen

Gemeentebelangen Scherpenzeel en SGP presenteren coalitie-akkoord “Verfrissend besturen”

Datum: 14-01-2011

Gemeentebelangen Scherpenzeel en SGP kwamen bij de verkiezingsuitslag als winnaar uit de bus en deze coalitie doet recht aan de verkiezingsuitslag. Er is overeenstemming bereikt over het coalitie-akkoord en het motto is: “Verfrissend besturen”. Vandaag 14 januari is het coalitie-akkoord door beide partijen ondertekend.

De nieuwe coalitie staat voor een vernieuwde wijze van besturen van de gemeente. De coalitie wil sterk inzetten op het beter betrekken van de inwoners bij de politiek, op burgerparticipatie en op een actieve en open communicatie met de inwoners.   

Speerpunten
In het akkoord staan de ambities van de nieuwe coalitie voor 2011-2014. Enkele speerpunten in de ambities zijn:
- het opstellen van een middellange termijnvisie op de woningbouw, de werkgelegenheid, het verkeer en de voorzieningen in het dorp;
- invoeren van een pilot voor welstandsvrij bouwen;
- het open houden van de Dorpsstraat voor autoverkeer en het sluipverkeer door de Dorpsstraat ontmoedigen;
- verbeteren van de exploitatie van De Breehoek;
- behoud van de diversiteit van verenigingen in Scherpenzeel;
- het verbeteren van de functionaliteit van de aula;
- aanpakken van overlast door hangjongeren en drugsgebruik;
- een solide financieel beleid; lastenverhoging voor de burgers is een allerlaatste maatregel om de financiën van de gemeente gezond te houden.

In het coalitieakkoord staan de speerpunten toegelicht. Hierin staan ook de overige ambities van de nieuwe coalitie uiteengezet.

Installatie nieuwe wethouders
Op 24 januari 2011 vindt de behandeling van het coalitie-akkoord in de gemeenteraad plaats. In die vergadering worden de nieuwe wethouders benoemd en geïnstalleerd. De beoogd wethouders zijn de heer E. van de Glind te Scherpenzeel (Gemeentebelangen Scherpenzeel) en de heer H.J.C. Vreeswijk, wonende te Dodewaard (SGP). De heer van de Glind is raadslid in de gemeente Scherpenzeel vanaf 2006 en was lijsttrekker van Gemeentebelangen Scherpenzeel tijdens de laatst gehouden verkiezingen. De heer Vreeswijk is een ervaren SGP-bestuurder en kan bogen op een ruime ervaring als wethouder in een andere gemeente.

Verdeling portefeuilles
Op 25 januari 2011 ‘s ochtends vindt de eerste vergadering van het nieuwe college plaats. Tijdens deze vergadering wordt de verdeling van de portefeuilles formeel vastgesteld.