28 mei 2018

Geloofwaardig blijven

 

Een korte terugblik op het debat over het coalitieakkoord van GBS, CU en PRO Scherpenzeel op 17 mei jl.

Insteek van de SGP was om de geloofwaardigheid van de politiek te benadrukken. Geloofwaardigheid van de raad, van partijen en van personen. We hebben het positief geformuleerd: het is een opdracht voor iedereen. Voor de volledige bijdrage, klik hier.

Het informatieproces en de coalitie

We hebben benadrukt dat bij het formatieproces sterk is toe geredeneerd naar een conclusie. De gevormde coalitie had niemands eerste voorkeur. Achteraf concluderen we dat men de SGP liever niet aan tafel heeft gehad, met name rond het evenementenbeleid en de verruiming van de openingstijden van de horeca (zie later).

Het college

Het meest opvallend aan deze collegevorming is de tijdelijke vervanging van Henny van Dijk door Henk Vreeswijk, in de achterliggende twee periodes wethouder voor de SGP.

We hebben aangegeven dat dit niet geloofwaardig is voor een lokale partij. Er had bovendien met twee wethouders volstaan kunnen worden.

Als het gaat over de beoordeling van de overstap van Henk Vreeswijk hebben we het volgende gezegd: Onze kritiek nu betreft beslist niet het werk van Henk Vreeswijk in de achterliggende jaren. Daarvoor hebben we al eerder waardering uitgesproken. Ons punt zit in het feit dat de fractie niet betrokken is geweest bij deze overstap. Het is dus een persoonlijke keuze. En dat in een situatie waarin we als SGP niet in beeld waren bij de coalitiebesprekingen (vanwege onder andere een aantal principiële punten) terwijl wel ‘onze’ wethouder de overstap maakt. Er kan dus geen sprake zijn van (gedoog)steun voor deze constructie.

Verder hebben we de coalitiegenoten bevraagd op hun interpretatie van de feitelijke opstelling van GBS in de achterliggende jaren. Die was op het gebied van financiën op zijn zachtst gezegd niet constructief te noemen. CU en PRO Scherpenzeel wilden dat niet toegeven, maar door wat men zei en niet zei, sprak men ook boekdelen. Wij stelden dit niet zomaar aan de orde. Het gaat om waarheid en geloofwaardigheid van de raad als hoogste orgaan van de gemeente!

Het coalitieakkoord

Over het coalitieakkoord hebben we verschillende opmerkingen gemaakt. Veel onderwerpen zullen in de komende tijd terugkomen als debatstuk in de raad. We zullen dat te zijner tijd beoordelen. In hoofdlijn hebben we drie bezwaren aangegeven:

  1. Veel onderwerpen zijn weinig concreet en moeten worden onderzocht.
  2. Meer evenementen, ook en vooral in het park.
  3. Verruiming van de openingstijden van de horeca.

Omdat bij 2 en 3 zeker de zondag als rustdag (Gods dag!) in het geding is en van verslechtering van het beleid sprake is, kunnen we niet met dit akkoord instemmen.

Onze rol als oppositiefractie

“Constructieve oppositie bij een geopende Bijbel”. Zo werd het politieke werk van de SGP bij het honderdjarig bestaan van de partij vorige maand kenmerkend weergegeven. Wij hopen ook in Scherpenzeel op deze manier, met alle gebrek, ons werk te blijven doen. We zullen scherp zijn; niet op de persoon, maar op de inhoud.