1 februari 2018

Geen reden om vooruit te lopen op mogelijke gemeentelijke herindeling

 

Publicatie Scherpenzeelse Krant 31-01-2018

,,Wat de SGP betreft is het vraagstuk van gemeentelijke herindeling niet aan de orde. Wij gaan uit van een zelfstandig Scherpenzeel.'' Dat zegt SGP-lijsttrekker Maarten Zwankhuizen als reactie op de stelling 'Gemeentelijke herindeling is voor Woudenberg op den duur onvermijdelijk' die deze week door de Scherpenzeelse Krant is gelanceerd. Dit in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart.

 ,,Waarom zou Scherpenzeel eigenlijk niet gewoon zelfstandig kunnen zijn? Scherpenzeel is een kleine gemeente. Maar er is geen enkele gemeente die alles zelfstandig kan doen, ook de grote gemeenten om ons heen niet. Ook die werken samen met andere gemeenten in de regio. Natuurlijk kan Scherpenzeel niet zonder samenwerking met gemeenten om ons heen. Maar dat doen we juist al, en heel goed zelfs. Hét samenwerkingsverband is regio FoodValley. Als je in deze regio niet kan samenwerken, kan je het nergens. De gemeente Scherpenzeel doet daar gewoon volwaardig in mee.  Als gemeenteraad hebben wij natuurlijk wel de taak om te controleren dat het belang van Scherpenzeel goed behartigd wordt. En natuurlijk blijven we positief-kritisch kijken naar gemeenschappelijke regelingen. Met een samenwerkingsvorm waarin bijvoorbeeld de identiteit van Scherpenzeel verdwijnt stemmen we niet in.''

 ,,Met deze samenwerking in de regio kan Scherpenzeel zich prima zelfstandig handhaven. Het feit is nu dat in Scherpenzeel de kerntaken van de gemeente goed uitgevoerd worden. De dienstverlening aan inwoners en bedrijven is op orde. De zorg (denk aan de drie decentralisaties) is juist in een kleine gemeente als Scherpenzeel erg goed geregeld. De lijnen zijn kort en men kent de mensen. Bovendien is de gemeente financieel gezond.  Daar zijn we trots op. Waarom zou je dan gaan nadenken over gemeentelijke fusie? Wat zou er dan beter worden voor inwoners en bedrijven? Wat ons betreft is er dus geen enkele reden om op enige manier vooruit te lopen op deze algemene tekst uit het regeerakkoord.''