1 juni 2013

Geen koopzondag in Scherpenzeel

 

Geen koopzondag in Scherpenzeel

 Ook dit jaar was de SGP aanwezig op de jaarmarkt in Scherpenzeel. Fractieleden en steunfractieleden bemanden de kraam naast boekhandel ‘De Zonnebloem’ aan de Dorpsstraat. Dit leverde geanimeerde gesprekken op met voorbijgangers en inwoners van ons dorp. Onze bewoners zitten vol ideeën en spraken zich massaal uit over een elftal stellingen. Meer dan 130 bewoners van ons dorp namen de tijd om hun mening te geven. Onder de deelnemers werd een vleespakket verloot (zie elders op deze site).

 

Zondag is rustdag

Eén ding is wel duidelijk: Scherpenzeel zit niet te wachten op koopzondagen. De overgrote meerderheid van de ondervraagden is tegen. Soms alleen omdat mensen het waarderen dat er rust is op de zondag. Anderen willen de ondernemers ontzien. Het zijn zaken die de SGP belangrijk vindt. Maar de SGP verzet zich juist en vooral tegen de koopzondag omdat de zondag Gods dag is, die door iedereen geheiligd moet worden. De SGP wil dat de gemeente zich hierover gaat uitspreken.

Steun Scherpenzeelse middenstand

Onze ondernemers kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken in deze tijd. Blijkbaar denkt twee derde van de ondervraagden er net zo over. De SGP hecht aan een leefbaar dorp en wil inzetten op behoud en versterking van ondernemend Scherpenzeel.

 

Centrumroute open voor autoverkeer

De SGP vindt dat voor een vitaal dorpscentrum de centrumroute beschikbaar moet blijven voor (veilig) autoverkeer. Meer dan driekwart van de ondervraagden ondersteunden dit.

Aanstootgevende reclame

Iedereen kent het wel. Reclame op bushokjes waar je jezelf en je kinderen niet mee geconfronteerd wil zien. Een overduidelijke meerderheid van de ondervraagden is het daar mee eens. Slechts een heel klein deel van de ondervraagden begon een academische discussie over de term ‘aanstootgevend’.

Hangjongeren en druggebruik

Ons mooie rustige dorp kent helaas ook jongeren die problemen hebben en overlast veroorzaken. De SGP is voorstander van een tweeledige aanpak. Enerzijds zijn opvoeding en jeugdzorg belangrijk om problemen te voorkomen of te verminderen. Anderzijds moet overlast van jongeren, al dan niet gecombineerd met druggebruik, hard worden aangepakt. Openbare orde en veiligheid mogen niet het stiefkindje worden. De reacties op de stellingen spreken boekdelen.

Liever geen lastenverzwaring

Op de stelling meer OZB betalen in ruil voor schonere straten en mooier groen reageerden de ondervraagden verdeeld. De SGP vindt dat er al genoeg lastenverzwaring komt uit Den Haag en dat we daarom in Scherpenzeel andere manieren moeten vinden om de gemeentelijke activiteiten te kunnen veroorloven.

Slim bezuinigen op voorzieningen

Dat er bezuinigd moet gaan worden in de toekomst, daarvan is iedereen wel overtuigd. Maar er valt volgens de ondervraagden wel wat te kiezen. Als boeken geleend kunnen worden in een bibliobus lijkt dat acceptabel. Samenwerking van voetbalclubs is voor inwoners vanzelfsprekend. Waarbij de SGP wil aantekenen dat samenwerking geen fusie betekent. De SGP waardeert het dat Valleivogels niet op zondag voetbalt en wil deze vereniging daarom op geen enkele wijze dwingen tot aanpassing van dat uitgangspunt.

Toekomst van Scherpenzeel

De SGP maakt zich sterk voor een leefbaar, groen én bedrijvig Scherpenzeel waar het goed wonen is. Een belangrijk document dat hierin gebruikt wordt is de structuurvisie. Die ligt intussen op tafel van de gemeenteraad. Ondanks het feit dat het een vrij technisch onderwerp is, bleken opvallend veel ondervraagden te weten wat een structuurvisie is.

Over de toekomst van Scherpenzeel als zelfstandige gemeente waren de ondervraagden stelliger: een krappe drie kwart meerderheid wil dat deze gemeente zelfstandig blijft. De SGP stelt zich op het standpunt dat samenwerking van een zelfstandig Scherpenzeel met andere gemeenten in FoodValley verband op dit moment de meeste voordelen biedt voor inwoners en bedrijven.