5 september 2020

Gedwongen herindelingen maken meer kapot dan je lief is.

 

Reactie op memo van 3 september over vertrouwensbreuk College Scherpenzeel

Maarten Zwankhuizen, fractievoorzitter SGP Scherpenzeel, 4 september 2020

Gedwongen herindelingen maken meer kapot dan je lief is. Bij dit soort van bovenaf opgelegde processen onder druk gaat het snel fout, daar ben ik wel achter. We zien dan spanningen ontstaan die kennelijk naar buiten moeten. Dat betreuren wij.

Als SGP wilden we juist na het reces graag op een constructieve en open manier het gesprek aangaan: Met elkaar als raad en college en met de provincie. Waarbij recht gedaan wordt aan het gevoelen van de samenleving, de democratisch genomen besluiten van de raad tot en met 9 juli, én de recente adviezen van de minister van BZK. Gericht op de uitdagingen en opgaven voor Scherpenzeel. Dat is geen gemakkelijke klus, maar het moet. Dat de wethouders enerzijds en burgemeester anderzijds verschilden van mening over de bestuurlijke toekomst van Scherpenzeel was geen geheim. Kennelijk heeft dit verschil van inzicht verhinderd om als college toch als eenheid te opereren en heeft het uiteindelijk geleid tot verschil in aanpak waarbij het vertrouwen verdwenen is, zoals de wethouders schrijven in het memo.

Verder wil ik namens de SGP niet in detail ingaan op de zaak, dit zal uiteindelijk ook besproken worden als vertrouwenscommissie met de Commissaris van de Koning.