5 juni 2013

En de winnaar is .....

SCHERPENZEEL - Willy van de Lagemaat uit Scherpenzeel is de gelukkige winnares van de Scherpenzeelse SGP-jaarmarktprijs. Traditiegetrouw is de Scherpenzeelse SGP-fractie present op de jaarmarkt. Volgens de SGP-fractieleden Arie de Jong en Gerard van Deelen is de jaarmark een prachtige kans om direct met de bevolking in gesprek te gaan. Ook dit jaar werden de Scherpenzelers van harte uitgenodigd hun mening te geven over een aantal prikkelende onderwerpen zoals koopzondagen, wel of geen verhoging van OZB ten gunste van gemeentelijke voorzieningen en nog veel meer. Een initiatief dat door de lokale bevolking zeer wordt gewaardeerd, hetgeen bleek uit de enorme hoeveelheid ingevulde enquêteformulieren. De uitslagen van de enquête zullen binnenkort gepubliceerd worden.

Op de foto ontvangt Willy van de Lagemaat uit handen van Gerard van Deelen een vleesschotel van de sponsor, kwaliteitsslagerij Leen Verweij.