3 juni 2019

De staat achter de voordeur

 

Zwarteland II: Ludieke actie

Een legerjeep, zo’n 200 belangstellenden, vlammende speeches, de raadsvergadering van 28 mei 2019 begon met een mooie entourage. Zwarte land 2, NEE! Dat was de boodschap aan het gemeentebestuur én aan de raad. Er werd om visie, daadkracht en lef gevraagd. De heer Ruijgrok, voorzitter van de Stichting Houd Scherpenzeel Groen en Gezond, en de heer De Wit gaven hun mening over de voorgestelde uitbreiding van het bedrijventerrein. Het onderwerp stond verder niet op de agenda van de raadsvergadering, daarom verlieten de meesten de raadszaal, al mochten ze van burgemeester de Vries gerust blijven zitten om de rest van de vergadering te volgen.

Veiligheid en Gezondheid: Principiële discussie over overheidsbemoeienis  en advisering zwangerschap

Voor de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) moesten de jaarrekening 2018 en conceptbegroting 2020 worden vastgesteld. Voor de SGP aanleiding om met een amendement (dezelfde als door de SGP Barneveld was ingediend) en motie te komen. In het amendement werd voorgesteld om het wagenpark (bijv. brandweervoertuigen) niet versneld af te schrijven gelet op de hoge kosten voor de gemeenschap. Alleen ProScherpenzeel was tegen deze motie. De heer Schuur: “Scherpenzeel heeft een voorbeeldfunctie”. Zwankhuizen: “Duurzaamheid moeten we ook kunnen betalen. De rekening komt nu bij gemeenten, bij de burgers te liggen.

In de motie werd het college opgeroepen om terughoudend te zijn met het ingrijpen achter de voordeur. Concrete aanleiding voor de motie van de SGP, CU en CDA vormde het project in Arnhem: ‘Nu niet zwanger’. Mevrouw van de Beek van de CU: ‘Straks krijgen we nog een project Nooit meer zwanger’. De heer Klaassen van het CDA: “De overheid kan mensen niet beperken bij het inrichten van hun eigen leven”. ProScherpenzeel is wel voor ingrijpen in de privésfeer. “Kosten zijn belangrijk, de zorg moet op een effectieve manier worden aangewend.”  De SGP vond het bijzonder dat kosten nu opeens wél relevant blijken en bij duurzaamheid niet. De bijdrage van de heer Van Loo van de GBS leek slechts bedoeld om het college te steunen bij de afwijzing van deze principiële zaken. Volgens GBS is een dergelijk project nu niet aan de orde. Zwankhuizen: “Soms kan het heel verstandig zijn om alvast een piketpaaltje te slaan.” De motie werd aangenomen met steun van CU en CDA. We zullen het college volgen wat betreft de uitvoering van de motie.

Afscheid van een gewaardeerd commissielid: Machiel Natzijl

Aan het einde van de vergadering werd afscheid genomen van SGP commissielid Machiel Natzijl. Hij vertrekt noodgedwongen door zijn verhuizing net over de grens naar de gemeente Woudenberg. Burgemeester De Vries: “In je hart blijf je Scherpenzeler, met leedwezen nemen we afscheid van je”. Ook het bestuur van de SGP afdeling Scherpenzeel overhandigde Natzijl een mooi bos bloemen.