17 september 2008

De SGP als zondebok

De SGP als zondebok

Datum: 17-09-2008

 

De SGP als zondebok
Het lijkt volstrekt helder. De SGP fractie is dé veroorzaker van de val van het college. Volkomen onverwacht verstoorde deze partij de serene rust in het Koetshuis. Geen wonder toch dat de SGP vervolgens buiten de boot viel? Dit beeld wordt graag in stand gehouden door het vorige college en een deel van de raad. Het eigen straatje is schoongeveegd. Nu ligt het vuil bij de SGP. Is dat terecht? Nee.
De aanleiding tot de val van het college was de verdeeldheid in het CDA. Daar kan geen misverstand over bestaan. Door die affaire verloor het college de meerderheid in de raad. Dat was pijnlijk voor het CDA. Frustrerend ook voor de CDA wethouder. De ontstane situatie was voor de SGP aanleiding om een motie in te dienen om het college naar huis te sturen. Die motie betrof het hele college. In elke ander scenario, waarbij dit college zijn meerderheid zou verliezen, zou de SGP op dezelfde manier gehandeld hebben. Waarom? Omdat de SGP een daadkrachtig gemeentebestuur erg belangrijk vindt. En daarvoor is een meerderheid in de raad onmisbaar.
Het vorige college heeft in de achterliggende jaren niet sterk geopereerd. Dat is geen nieuws. Wie de verslagen van de raads- en commissievergaderingen leest weet dat. Besluiten kwamen traag tot stand. Of werden doorgeschoven. Informatie was onvolledig of kwam te laat. Voorstellen werden herhaaldelijk gewijzigd of teruggenomen. Hierop kwam terecht kritiek. Uiteraard van de oppositie. Maar ook van de coalitiepartijen. Op niet mis te verstane wijze soms. Die kritiek betrof het hele college. Toegegeven, het college heeft op één punt grote daadkracht getoond. Dat was bij het aanspreken van de financiële reserves. Die zijn drastisch verminderd. Dit alles was de SGP een doorn in het oog. Daar hebben we nooit een geheim van gemaakt. Het zou niet in het belang van de Scherpenzeelse samenleving zijn dat dit college, dat zoveel kritiek kreeg, verder zou gaan met slechts steun van een minderheid. Daarom vond de SGP dat er schoon schip gemaakt moest worden. De SGP zou niet geloofwaardig zijn als ze in deze omstandigheden het college alleen maar sterkte had gewenst. Was een motie dan nodig? Ja.
Toen duidelijk werd dat het college zijn meerderheid in de raad kwijt was, bleven de wethouders vertwijfeld zitten. Misschien eerst wat overleggen? Gewoon doorgaan? Behalve het CDA vond iedere partij een minderheidscollege niet ideaal. Reden genoeg om een motie in te dienen. Om een besluit te forceren tijdens een uiterst besluiteloos moment in de raadsvergadering. De SGP nam toen het initiatief. Maar die motie is gezamenlijk ingediend, met DS/PvdA en de groep Van Es/Van de Glind. De SGP heeft geen moeite hoeven doen om die andere partijen over te halen de motie te ondertekenen. Sterker nog, zonder de SGP zou DS/PvdA vast en zeker het initiatief genomen hebben. Niemand is vergeten hoe DS/PvdA het college regelmatig hard aanviel en de CDA wethouder liet ‘bungelen’. Ook daar kan geen misverstand over bestaan. Twee coalitiepartijen wilden de motie in deze bewoordingen niet ondersteunen. Om hun eigen wethouder de mogelijkheid te geven een doorstart te maken. Dat de combinatie VVD-CU-SGP een mogelijkheid zou zijn is nooit genoemd. Het was aan de CU te kiezen tussen VVD of SGP, in combinatie met DS/PvdA. De CU koos duidelijk voor de VVD. Laat ook dat helder zijn. Wil de SGP nu medelijden met zichzelf opwekken? Beslist niet.
Medelijden is overigens wel nodig. Met mensen die in de openbaarheid een heel andere lezing durven geven van zaken die aan de onderhandelingstafel gepasseerd zijn. Met mensen die snel ‘vergeten’. En met hen die in de raad altijd daadkracht en financiële degelijkheid uitstraalden maar daarna veranderden. En zonder blikken of blozen beleid ondersteunen dat niet voldoet aan eigen criteria. Die mensen verdienen medelijden. Niet de SGP. Die wil gewoon doorgaan zoals hiervoor. Positief kritisch het college op daden beoordelen. En verantwoordelijkheid durven nemen als dat nodig is. Ook als dat kritiek oproept.
Maarten Zwankhuizen, voorzitter Kiesvereniging SGP Scherpenzeel.