2 januari 2017

DE SCHERPENZEELSE SGP-FRACTIE, WETHOUDER EN BESTUUR WENSEN U VEEL HEIL EN ZEGEN TOE VOOR 2017

DE SCHERPENZEELSE SGP-FRACTIE, WETHOUDER EN BESTUUR WENSEN U VEEL HEIL EN ZEGEN TOE VOOR 2017

 

Oud en nieuw. Momenten van terugblikken en van vooruitkijken. Momenten van blijdschap, verdriet, zorg maar ook hoop en verwachting. Ook wij als fractie blikken terug en kijken vooruit.

 

In 2014 gingen wij de verkiezingen in met als centraal thema: Koers Vast ! Ook het afgelopen jaar hebben wij als fractie, weliswaar met vallen en opstaan, ingezet op Christelijke waarden zoals zondagsrust, zorg voor de naaste, zuinig met gemeenschapsgeld en andere onderwerpen.

 

Het komende jaar 2017 is een verkiezingsjaar. Op D.V. 15 maart kunnen wij  als Scherpenzelers onze stem uitbrengen. Ora et Labora! Bidden en  werken voor  Christelijke politiek!

“Ik zet mijn treden in Uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden” zal ook in 2017 enkel kunnen leiden naar Koersvaste politiek !

 

 

De SGP-fractie, wethouder en bestuur wensen u veel heil en zegen toe voor 2017

 

Johan Mulder, Gerard van Deelen, Maarten Zwankhuizen, Izaäk van Ekeren, Arie de Jong, Marius Hardeman, Peter van As, Machiel Natzijl, Henk Vreeswijk, Johan van de Vliert, Bert van de Kleut, Gijs Hardeman, Dik Hendrikse, Leen Verweij en Rien van Koeveringe