19 december 2018

De laatste loodjes van 2018: feiten en emoties

 

Zwembad ’t Willaer, de bereikbaarheid van Scherpenzeel en verordening maatschappelijke ordening  stonden onder andere op de agenda van de raadsvergadering van 13 december 2018. Ook een landelijk thema als het kinderpardon kreeg ruime aandacht.

 

Zwembad ’t Willaer: Vóór opknappen van zwembad, maar beter financieel kader

 

De SGP vindt dat zwembad ’t Willaer een belangrijke sociaal-maatschappelijke rol in Scherpenzeel en directe omgeving vervult. Er moet een bedrag € 388.180,- beschikbaar worden gesteld voor de renovatie van het zwembad. Een noodzakelijke investering die een integrale aanpak vraagt.

SGP’er Gerard van Deelen, naar eigen zeggen een ‘heavy user’ van het zwembad, licht toe: ‘We duiken opnieuw in het zwembad. Het huidige voorstel verdient een integrale aanpak. Die wordt in dit voorstel gemist. Het is nu een natuurlijk moment om de investering te koppelen aan de exploitatie. Vandaar dit amendement. Het doel is: Het zwembad boven water te houden op de langere termijn’. Helaas behaalde dit amendement geen meerderheid in de raad. Het voorstel om het krediet beschikbaar te stellen werd evenwel aangenomen.

Bereikbaarheidsagenda Regio FoodValley: Meer aandacht voor Scherpenzeel

 

Scherpenzeel komt er bekaaid af in de bereikbaarheidsagenda van regio FoodValley. SGP en CDA dienden een amendement in om door middel van een zienswijze aandacht te krijgen voor de bereikbaarheid van Scherpenzeel. In de voorgestelde zienswijze staan twee concrete wensen: opname van N224 als poort bij de grens Woudenberg/Scherpenzeel en een OV-verbinding (buslijn) van Scherpenzeel naar Barneveld op te nemen. Dit amendement werd met ruime meerderheid (10 van 13 stemmen voor) aangenomen. Door voornoemde knelpunten aan te kaarten staat Scherpenzeel weer op goed op de regiokaart.

Invoering WMO-abonnementstarief: Laat die het echt nodig hebben niet de dupe worden

 

Per 1 januari 2019 wordt een abonnementstarief ingevoerd voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. SGP’er Maarten Zwankhuizen: ‘Dit wordt ons vanuit Den Haag opgedrongen. Door de invoering van het abonnementstarief wordt het gebruik van WMO-budgetten zeer laagdrempelig, waardoor financiële tekorten kunnen ontstaan. Mensen die echt zorg nodig hebben, moet zorg blijven krijgen!  Die mogen niet de dupe zijn van eventuele financiële tekorten.’  Zwankhuizen riep het college op om het verloop van de zorgaanvragen en het budget nauwkeurig te monitoren. Uiteraard moet de raad hier tijdig van op de hoogte worden gebracht.

 

Motie kinderpardon: Moties en emoties

 

De raadsvergadering eindigde met een levendig debat over het kinderpardon. Het college werd opgeroepen om te pleiten voor een pardon voor in de samenleving gewortelde kinderen. Met name ChristenUnie en ProScherpenzeel waren van de noodzaak en nut van deze motie zeer overtuigd. GBS vond het symboolpolitiek en een landelijke aangelegenheid. Desondanks kwam de GBS zelf met een motie met dezelfde strekking voor het Scherpenzeelse college. De SGP koos voor een bestuurlijke lijn die wij altijd hanteren in dit soort kwesties, Zwankhuizen: “Dit zijn geen moties, maar emoties. Dit is compleet niet de verantwoordelijkheid van de gemeente. En als het hier zou spelen hebben wij voldoende vertrouwen in het college om dit te regelen.” Een schorsing was nodig om de college partijen te verenigen, waarna een samengestelde motie alsnog werd aangenomen.