26 januari 2011

Coalitie en College van GBS en SGP van start

Coalitie en College van GBS en SGP van start

Datum: 26-01-2011

In de raadsvergadering van 24 januari werd het coalitie-akkoord ‘Verfrissend besturen’ van GBS en SGP gepresenteerd. Na een uitgebreid debat was het moment gekomen dat de wethouders werden benoemd. Nu kan het echte werk beginnen.

 Aan het begin van de vergadering legde Van de Glind als lijsttrekker van GBS kort uit hoe de coalitievorming verlopen was. Hij roemde de open en constructieve besprekingen met de SGP die geleid hebben tot het akkoord tussen deze twee partijen. Mulder van de SGP beaamde dat en legde kort uit wat de hoofdlijn is van het akkoord en de werkwijze van het nieuwe gemeentebestuur: actieve informatie en burgerparticipatie.

De overige fracties gingen uitgebreid in op het proces van de coalitievorming en het gepresenteerde akkoord. Al verschilde de bewoording per fractie, de teneur van de reacties was enerzijds teleurstelling of onbegrip over het feit dat ze niet verder in het onderhandelingsproces betrokken zijn. Anderzijds was er inhoudelijk commentaar, variërend van ‘niets nieuws’ tot ‘te weinig nieuws’ maar uiteindelijk durfden de fracties over het algemeen woorden in de mond te nemen als: ‘vertrouwen’ en ‘grotendeels mee eens’. Alle fracties namen het akkoord overigens voor kennisgeving aan.

Daarna volgde de benoeming van de wethouders E. van de Glind namens GBS en H.J.C. Vreeswijk namens de SGP. Van de Glind kreeg acht stemmen voor, drie stemmen tegen en twee ongeldige stemmen. Vreeswijk kreeg alle dertien stemmen. Vervolgens legden beide heren de eed af en kunnen ze aan de slag. In de plaats van raadslid Van de Glind werd mevrouw Voortman beëdigd.