19 december 2016

Centrum: Nu aanpakken!

Een vrij eenvoudige agenda op de laatste raadsvergadering van 2016. Hoofdonderwerp was de vaststelling van de centrumvisie. Op initiatief van de SGP worden de uitvoeringsmaatregelen versneld. Nu aanpakken dus. Met autoluw maken en gedichtjes voorlezen redden we het natuurlijk niet.

Trots op Scherpenzeel: maar nu handen uit de mouwen

Eerder hebben we geschreven over de aanloop en de totstandkoming van de centrumvisie. Waar moet het met ons dorp in de komende jaren naar toe? Wat zijn de bedreigingen en de kansen? Herhaaldelijk hebben we gezegd dat:

1.       We tevreden zijn over de inbreng van inwoners.

2.       We er trots op zijn dat we een boodschappendorp zijn met aantrekkingskracht, ook uit         de regio.

3.       Dat gratis parkeren belangrijk is voor bewoners en ondernemers.

4.       Dat het centrum open moet blijven voor autoverkeer.

Om met dat laatste te beginnen: het was niet de eerste keer dat DS begon over het verkeersluw maken van het centrum. Daar is de raad niet voor en de SGP al helemaal niet. Als je in een ‘boodschappendorp’ het autoverkeer en het parkeren aan banden gaat leggen houdt het onzes inziens snel op. De opstelling van DS leidde bij de SGP tot dichterlijke activiteiten (zie verder in dit verslag).

We hebben gepleit voor snel onderzoek naar aanpassing van de blauwe zone, waarbij het voorstel van de ondernemers een goede basis kan zijn: inperking van het gebied en invoering ervan in de hele week. Wel willen we eerst overleg met bewoners van het centrum. En de gemeente moet ruimhartig zijn met ontheffingen, ook voor onder andere de hervormde gemeente. De SGP gaat er overigens van uit dat zon- en feestdagen uitgesloten zijn van parkeerbeperkingen. Op deze laatste opmerking (over de zondag en kerken) reageerde Dijkstra van de VVD als door een wesp gestoken. Om ‘het probleem van de zondagen en de blauwe zone’ op te lossen dacht hij aan winkelopenstelling op zondag. Een merkwaardig voorstel.

Na alle plannenmakerij is het nu tijd voor daden. Het collegevoorstel behelsde het vormen van een reserve van 195.000 euro voor aanpak van het centrum, waarbij slechts 90.000 nu werd uitgetrokken voor concrete uitvoeringsmaatregelen. De SGP vond dit te weinig. Dat had Zwankhuizen al bij de behandeling in de commissievergadering gezegd. Daarom kwam Van Deelen namens de SGP met een amendement om dit gehele bedrag van 195.000 beschikbaar te stellen voor uitvoeringsmaatregelen in 2017 en 2018. Dit amendement werd, na wat misverstanden, unaniem gesteund. Prioriteit wordt daarbij gegeven aan veiligheid (oversteekmogelijkheden, looproutes, weghalen van muurtjes en dergelijke). Verder verdient ons centrum een grotere facelift. Daar is heel veel geld voor nodig. Een motie van de SGP om bij de komende kadernota na te denken om hier structureel geld voor vrij te maken werd ook door een meerderheid gesteund.

En verder nog: van alles wat

De overige agendapunten waren hamerstukken, of reeds uitgekauwde onderwerpen. Zoals de legesverordening en de belastingverordeningen. Die moet de raad elk jaar vaststellen. Het is de formele vastlegging van wat in de begroting afgesproken is. Toch leek het nog even een begrotingsdebat te worden, maar dat viel wel mee. Voor het debat over de begroting verwijzen we naar het verslag van de raad van afgelopen november. We zijn overigens blij met de toezegging van het college om later met een uitleg te komen over de hoge leges voor bouwvergunningen. Daar zal de ODDV helderheid over moeten geven.

Aan de orde kwam verder nog een initiatiefvoorstel van de Democraten om een dorpsdichter te verkiezen. Nou, dat voorstel haalde het niet. Het is geen oplossing voor geen probleem. Als de bibliotheek dat wil realiseren, fijn, maar het is geen taak voor de gemeente. Overigens had Zwankhuizen tijdens de raad genoeg tijd om, ‘vrij naar Marsman’, een gedichtje aan DS op te dragen, met verwijzing naar de centrumvisie van de Democraten:

 

Denkend aan Scherpenzeel

Zie ik brede stromen

Scherpenzelers boodschappen doen

Met auto’s onbeperkt

Vrolijk door de florerende winkelstraat gaan

 

Een motie van de Democraten om ondernemers extra achter de broek te zitten om energiebesparende maatregelen te nemen werd weggestemd als overbodig. Het behoort al tot het wettelijke takenpakket van de ODDV.

En verder werd het vragenuur van de raad door VVD en GBS opgerekt tot slaapverwekkende en feitenvrije monologen over onderwerpen waar de gemeente óf geen invloed op heeft óf al veel verder is dat de raadsleden weten of begrijpen. Het ging over fijnstof, de Breehoek, de busverbinding en speelplaatsen.