9 juli 2009

Burger mag opdraaien voor tekorten

Burger mag opdraaien voor tekorten

Datum: 09-07-2009

 In de hele wereld worden maatregelen genomen om de financiële crisis het hoofd te bieden. Verliezen worden genomen, reserveringen worden geboekt en tekorten mogen niet verder oplopen. In dit licht zou je denken dat het college in winterslaap is geweest en niets gemerkt heeft van de wereld om zich heen. Wethouder Heijtink presenteerde een kadernota (zeg maar een voorschot op de begroting van komen najaar) waarin het tekort oploopt en waarin de burgers het gelag betalen via een substantiële OZB verhoging. Dat was de Scherpenzeelse gemeenteraad afgelopen 25 juni te gortig.

Te rooskleurig
Als eerste belangrijke punt stond de vaststelling van de jaarrekening op de agenda. Wethouder Heijtink had een zonnig beeld geschetst in de Scherpenzeelse Krant. Volgens hem houdt de gemeente een miljoen euro over. Dat schoot de SGP in het verkeerde keelgat. Mulder: “Deze manier van rekenen is weliswaar niet onrechtmatig, maar het is een duidelijke politieke keuze. Wanneer het voorzichtigheidsprincipe wordt toegepast, krijg je een heel ander plaatje. Dan kom je een miljoen tekort!” zo rekende hij voor. Dat tekort heeft te maken met de verliezen die geleden zullen worden naar aanleiding van de IJslandse perikelen met het Scherpenzeelse geld. Namens de SGP diende hij een amendement in om de jaarrekening aan te passen. En om het verlies nu maar te nemen, ten laste van de algemene reserve. Het amendement werd echter verworpen. Alleen de Groep Van Es/Van de Glind (ex-CDA) steunden het. Slappendel van het CDA steunde het amendement niet, maar stond inhoudelijk hetzelfde voor. Vroeger hadden we een VVD fractie die ook voor degelijk financieel beleid was. Maar ook de VVD is niet meer wat het geweest is.
Maar amendement of niet, het gevolg is wel dat er eigenlijk, met het oog op het te verwachten verlies, geen geld meer beschikbaar is uit de algemene reserve. Dus extraatjes voor de burger kunnen niet meer. Wie zei een jaar geleden ook alweer dat het verlies van dit geld voor Scherpenzeel niet uitmaakte? Juist, onze wethouder.

Lastenverzwaring
Wethouder Heijtink verwoordde de visie van het college over de voorliggende kadernota in de trant van: “We hebben hier een mooi en degelijk stuk beleid, en de burger krijgt er heel wat voor terug”. Daar was de raad het eens niet mee eens. Alle fracties vonden dat het college maar wat creatiever moest kijken naar de uitgaven, in plaats van de tekorten te laten oplopen en de burger te confronteren met een hogere OZB (meer dan 25% in 4 jaar!).
Raadslid Mulder stak zijn mening niet onder stoelen of banken in zijn algemene beschouwingen. Hij voegde de daad bij het woord door twee amendementen in te dienen. Eén om de OZB verhoging op 1.25% te houden (inflatieniveau) en één om de rioolheffing op 15 euro per jaar te laten. Het college wilde deze verlagen naar 9 euro op basis van een wazige berekening. Raadslid Van Vreeswijk had vorig jaar in een vergadering de collega-raadsleden al eens uitgelegd dat dit tarief nodig is om de volgende generatie niet voor de kosten op te laten draaien. Maar het college en de andere partijen hebben daar geen moeite mee. Ook nu probeerde Van Vreeswijk het weer uit te leggen. Het landde niet echt.
Na een verwarrende discussie trok de SGP de amendementen in. De eerste omdat het college toezegde naar bezuinigingen te gaan kijken en de lasten niet te laten stijgen. Ze realiseerden zich waarschijnlijk nu pas dat dit ook in het coalitieprogramma stond... Het tweede amendement bleek ook niet meer nodig. Of de raad het nu begreep of niet, het college heeft de opdracht om te gaan bezuinigingen en geen rare trucs uit te halen.

Blunderhut
De twee Scherpenzeelse bodemloze putten vroegen ook maar weer eens aandacht: Sportterrein De Bree heeft te kampen met veel hogere onderhoudskosten en de nieuwe huurders van de De Breehoek, het nieuwe Kulturhus, moeten in de watten gelegd worden. Wat het eerste betreft: De SGP, bij monde van J. Mulder, wilde haarfijn weten waarom en waardoor er weer hogere kosten zijn voor het sportterrein. Wethouder Van de Weert zegde hem een gedetailleerd overzicht van de extra kosten toe. Daarnaast stemde de fractie als enige tegen een ‘huurgewenningsbijdrage’. Dat is extra geld dat de verenigingen krijgen om te wennen aan de nieuwe tarieven. “Onverantwoord”, zo zei Mulder, “je mag verwachten dat een betere voorziening een hogere prijs heeft”. En passant ontfutselde Mulder wethouder Van de Weert dat er nóg weer een budgetoverschrijding op het Kulturhus aan zit te komen. Maar geen nood, de raad zal het wel weer bijpassen, denken we.


Leefomgeving
De SGP betoogde tijdens de algemene beschouwingen dat de kwaliteitsreserve, de laatste spaarpot van de gemeente – bedoeld voor verbetering van de leefomgeving – niet gebruikt mag worden voor de aanleg van de Breelaan-West. In de ogen van de SGP heeft zo’n weggetje langs het riet aan de noordkant van het dorp niets te maken met verbetering van de leefomgeving van Scherpenzelers. De SGP pleitte er daarom voor om die spaarpot nu eens te gebruiken voor iets waar iedere inwoner wat aan heeft: verbetering van het centrum. Van Vreeswijk gaf het college de suggestie mee om ook de aankoop van grond voor extra parkeergelegenheid in het dorp daarmee te financieren. Nu maar afwachten wat het college met deze geste gaat doen.

Begroting
Komend najaar moet het college met een begroting naar de raad komen. De portefeuillehouders hebben flink wat huiswerk meegekregen. Sterker, ze hebben bakzeil gehaald met deze kadernota. Die kadernota was toch blijkbaar niet zon ‘degelijk stuk werk’. Tot nu toe heeft het huidige en vorige college veel creativiteit getoond als het om ‘geld uitgeven ging. Nu zal het college moeten bewijzen of ze kunnen schrappen.