2 juli 2010

Boterzacht beleid

Boterzacht beleid

Datum: 02-07-2010

In de raadsvergadering van 1 juli besprak de raad voornamelijk zaken van financiële aard. De vooruitzichten voor Scherpenzeel zijn somber. Het tekort in het lopende boekjaar 2010 bedraagt al ruim drie ton. Wethouder Heitink kon nog niet aangeven wat hij daaraan denkt te gaan doen. Om het nog erger te maken werd ook besloten de algemene reserve aan te vullen met geld dat misschien pas in 2019 verdiend wordt. Het financieel beleid van dit college baart zorgen. Het stemgedrag van de raad trouwens ook.

Sombere vooruitzichten
Op de agenda stond als eerste de financiële reportage over 2010. Die rapportage bood geen zonnig beeld. Mulder rekende voor dat het tekort in het lopende boekjaar 2010 nu al ruim drie ton bedraagt. Dat kan op gaan lopen tot een half miljoen in 2014. “En dan tellen we de rijksbezuinigingen nog niet mee, want dan zitten we zo aan een miljoen”. Hij riep de wethouder op de financiën streng te monitoren en maatregelen te nemen om de overschrijdingen binnen de perken te houden. Samen met Dijkstra van de VVD probeerde hij de wethouder te overtuigen dat er dit jaar nog maatregelen nodig zijn. Uit de reactie van de wethouder kreeg de raad niet de indruk dat het college de urgentie voelt om hier iets aan te gaan doen. Heitink mopperde nog een beetje “dat het allemaal minder erg zou zijn geweest als de belastingverhoging die vorig jaar door de raad is weggestemd was doorgevoerd.” Maar over lastenverzwaring voor de burger wil de SGP het voorlopig niet hebben. Zeker niet als het financiële beleid niet op orde is.

Boterzacht financieel beleid
Een ander bewijs voor het weinig solide beleid van het college betrof de programmarekening. De SGP stemde tegen het gedeelte waarin een te verwachte winst uit Plan Zuid nu alvast in de algemene reserve geboekt wordt. Mulder: “We hebben twee miljoen euro uit de reserve gehaald om het Kulturhus te financieren. Hopelijk verdienen we dat geld terug met woningbouw in Plan Zuid, misschien pas in 2019. Het is onbegrijpelijk dat het college de te verwachten winst nu al in de reserve boekt om die op te krikken. Dit is een fundamentele verandering van het financiële beleid, die we niet moeten willen.” De SGP wil dat verwachte verliezen zo snel mogelijk afgeboekt worden en winsten pas meetellen als ze zeker zijn. Het CDA en de Groep Van Es/Van de Glind steunden de SGP hierin. De VVD, bij het vorige agendapunt nog warm pleitbezorger van degelijk boekhouden, bleef nu ineens oorverdovend stil en steunde het college in dit kwalijke besluit. De SGP vermoedt dat dit geld in de reserve eerder aangesproken zal worden dan dat het daadwerkelijk verdiend zal worden.
De jaarrekening liet verder zien dat het verlies van ons IJslandse spaargeld nu wél afgeboekt is. Dat was eigenlijk vorig jaar al nodig en daarom diende de SGP destijds een amendement in (die het overigens niet haalde). Nu is het er dan toch van gekomen. Beter laat dan nooit.

Kulturhus blijft geld kosten
Als laatste punt was de financiële afwikkeling van de nieuwbouw van het Kulturhus aan de orde. De overschrijding van het budget was door het college voorgerekend als zijnde 0.3%. Alle raadsfracties, uitgezonderd de SGP, waren dolenthousiast over deze kleine overschrijding. Mulder liet zich echter niet om de tuin leiden. Zijn betoog kwam er op neer dat je vanzelf op een lage overschrijding komt als je het krediet tussentijds meerdere malen substantieel ophoogt en als je ook nog eens een fiscale meevaller inboekt. Met evenveel recht kun je zeggen dat het budget met ruim vier ton overschreden is, ondanks herhaaldelijke kredietverhogingen. En dat geld kan je niet ergens anders aan besteden. Verder refereerde Mulder aan een memo van het college waarin aangegeven werd dat het exploitatietekort van ‘De Breehoek’ substantieel hoger dreigt uit te vallen. “Dit onderwerp zal ons nog tijden achtervolgen en gaat ons nog veel geld kosten”, zo uitte Mulder zijn zorg.
Eén ding is wel duidelijk. De oplopende tekorten, de sombere vooruitzichten en het zwakke beleid van het college van de afgelopen jaren zorgen ervoor dat er in de komende jaren harde en pijnlijke maatregelen nodig zijn. Zulke maatregelen vereisen daadkracht. Dat hebben we de afgelopen jaren nog niet gezien. Niet van het college en ook niet van de meerderheid van de raad. Dus het wordt een interessant najaar.