18 november 2017

Bijeenkomst Kiesvereniging van 15 november

 

Een nieuw verkiezingsprogramma.

Het campagneteam is druk bezig geweest een nieuw verkiezingsprogramma op te stellen. Verschillende groepen uit de samenleving hebben informatie aangeleverd. Ook velen van u hebben daaraan bijgedragen! Op deze vergadering hebben we het concept-verkiezings-programma aan de leden voorgelegd. We hebben de hoofdlijnen gepresenteerd, waarop de aanwezigen konden reageren.

Een nieuw kabinet. Een nieuwe fase! De SGP een sleutelrol?

Nederland gaat een nieuwe fase in. Een nieuw kabinet, van een bijzondere samenstelling, staat gereed om een ambitieus regeerakkoord uit te voeren. De SGP heeft voorzichtig positief gereageerd op het regeerakkoord. Op deze bijeenkomst is Peter Schalk, fractievoorzitter van de SGP in de Eerste Kamer, hierop ingaan. Ook heeft hij aangeven waarom met bijzondere belangstelling naar de SGP gekeken wordt door de vier coalitiepartijen. Daarbij kwam uiteraard ook aan de orde wat een en ander betekent voor het werk in de Eerste Kamer.

forum

Op de foto ziet u van links naar rechts Johan v.d. Vliert, Gerard v. Deelen, Maarten Zwankhuizen, Izaäk v. Ekeren en Peter Schalk.

Na de pauze was er gelegenheid om te reageren doormiddel van een forumdiscussie.