2 oktober 2020

Beëindiging Deelname Open Overleg

 

Reactie op memo van het college van B&W van 1 oktober: Beëindiging Deelname Open Overleg

De uitkomst van het gesprek van het college met GS heeft ons wel verbaasd, maar niet verrast. Verbaasd, omdat het college 9 maanden het vuur uit de sloffen heeft gelopen om alle opdrachten van de provincie uit te werken en in daden om te zetten. En omdat ook in de brief van BZK aangedrongen werd op een open en constructief gesprek waarbij meerdere oplossingen mogelijk zijn. Het heeft ons ook weer niet verrast. Het plan van aanpak kende een zodanig sturing, met het vrijwel negeren van de pogingen van Scherpenzeel, dat je dit kon verwachten. Al heel lang staat de datum van 1 januari 2023 op de kalender als datum van samenvoeging, waarbij al net zo lang het herindelingsontwerp gepland staat voor begin volgend jaar. Daar is in meerdere debatten de vinger bijgelegd. Draagvlak was kennelijk ook niet van belang.

Als SGP-fractie hadden we gehoopt dat, al in een eerder stadium open en constructief over de opgaven van Scherpenzeel gesproken kon worden. Dat is nodig. Scherpenzeel versterkt haar organisatie en moet ook samenwerken in de regio. Die opdracht is iedereen zich terdege van bewust en verdient alle aandacht. Maar alles wordt het laatste anderhalf jaar overschaduwd door deze discussie. De provinciale reus geeft Scherpenzeel geen keus.

We willen binnenkort met het college en de partijen in de raad spreken over de situatie, maar vooral nadenken over de toekomst en de opgaven waar we voor staan. Mag Scherpenzeel zonder druk van buiten werken aan haar toekomst?