8 mei 2018

Aanfluiting

 

De SGP-fractie heeft kennisgenomen van het feit dat mevrouw Van Dijk, wethouderskandidaat namens GBS, de komende periode om gezondheidsredenen niet in staat is te beginnen als lid van het nieuwe college. Wij wensen haar van harte beterschap en hopen dat de behandelingen zullen helpen en dat ze snel kan beginnen met haar werk.

Tegelijk heeft de fractie kennisgenomen van het feit dat Henk Vreeswijk, tot op heden SGP-wethouder van Scherpenzeel, haar positie tijdelijk, als zakelijk wethouder, zal waarnemen.

In de eerste plaats is dit een grote aanfluiting voor de coalitie die gaat beginnen. Er zijn nog twee wethouders beschikbaar, en die kunnen kennelijk niet de lopende zaken (die nu nog beleidsarm zijn) oppakken. Het is ten tweede een grote aanfluiting voor GBS die als lokale partij zijn toevlucht moet nemen tot een externe wethouder die ze lange tijd op meerdere redenen zwaar bekritiseerd heeft. Ten derde is het een aanfluiting omdat in de verkiezingscampagne de GBS nog ging voor twee wethouders.

Verder wil de fractie benadrukken dat de keuze van Henk Vreeswijk een strikt persoonlijke keuze is, die op geen enkele manier de steun of het vertrouwen van de SGP-fractie heeft.

 

Namens de fractie van de SGP:

Maarten Zwankhuizen, fractievoorzitter