30 mei 2016

300-ste lid!!!!!!

Op de afgelopen Scherpenzeelse jaarmarkt was de SGP aanwezig. Naast de vele gesprekken en informatie-uitwisseling was er dit jaar ook een ledenwerfcampagne. De vraag was: “Word jij het 300-ste SGP lid?”

Aan het eind van de avond konden we het 22e nieuwe lid noteren. Het 300-ste lidmaatschap was van de familie Morren. Zij kregen een forse taart, gesponsord  door Bakker Mulder uit Scherpenzeel. Als 301-ste en 302-de lid schreven zich in Jantine Koster en Annemarie Marchal. Zij gingen ook met een taart naar huis.

Op de foto (vlnr) Raadslid Gerard van Deelen, Charlotte Morren, Henriëtte Morren, Jantine Koster, Annemarie Marchal en Marius Hardeman (steunfractielid).