HomePartijWethouder

Wethouder

In het huidige College zitten naast GBS wethouder Henny van Dijk, onderstaande personen als wethouder namens de SGP (beiden voor 50%)

Gerard van Deelen
Gerard van Deelen Wethouder 033-2778499 g.vandeelen@sgp-scherpenzeel.nl

Portefeuilles
2e loco-burgemeester

Economie, (revitalisering) bedrijventerreinen en bedrijfscontacten
Regio Foodvalley (PHO EZ, W en V)
Dienstverlening
Bedrijfsvoering inclusief intergemeentelijke samenwerking
Organisatie ontwikkeling en personeel
Gemeentelijke huisvesting
Verkeer en Vervoer en parkeerbeleid
Recreatie en toerisme inclusief Landgoed Scherpenzeel en kinderboerderij
Openbare Bibliotheek
Cultuur w.o muziekschool
Kulturhus De Breehoek
Project Weijdelaer inclusief supermarkten
Toekomstvisie: organisatiekracht, dienstverlening en voorzieningenniveau

Izaäk van Ekeren
Izaäk van Ekeren Wethouder 033-2587669 i.vanekeren@sgp-scherpenzeel.nl

Portefeuilles
3e loco-burgemeester

Financiën en belastingen
Ruimtelijke ordening
’t Zwarte Land II (RO-proces)
Vergunning verlening bouwen en wonen inclusief welstand
Omgevingsvisie
Project Zuid
Grondbeleid en grondzaken
Agrarische sector, volkstuinen en Platteland Anders
Regio Foodvalley (PHO RO, wonen en mobiliteit)
Algemeen bestuur OddV en Regio de Vallei
Monumenten en cultuurhistorie
Sportaccommodaties (incl. binnensport, sportpark de Bree en zwembad ’t Willaer scouting) en overig vastgoed
Toekomstvisie: betaalbaarheid en bestuurskracht