4 juli 2022

Fractievergadering

Extra reservedatum, alleen indien nodig.

Indien u de fractie wenst te spreken, neem dan contact op met de Fractievoorzitter

mjzwankhuizen@sgp-scherpenzeel.nl  

Hij zal u informeren over tijd en plaats.