9 februari 2023

Campagne-avond

 

Scherpenzeel kan niet zonder de provincie. En de provincie kan niet zonder Scherpenzeel.

De komende verkiezingen zijn van belang voor zowel de provinciale staten, maar ook voor onze eerste kamer. Ons principiele en constructieve geluid moeten we laten horen. Velen in onze overheden horen nooit meer iets vanuit de bijbel. We hebben daarin samen een grote taak. Daarin is er een groot verschil met de andere partijen.  

Graag laten wij u zien waar de SGP Gelderland voor gaat.

 

Toekomstperspectief, juist ook voor jongeren

Jongeren verdienen een toekomstperspectief, ook in Gelderland. De SGP is de partij die bij uitstek wil zorgen voor dat toekomstperspectief, in een Gelderland waarin de christelijke waarden hoog in het vaandel staan. We zetten ons daarom op verschillende manieren voor jongeren in.

Als eerste willen we zorgen voor een veilige toekomst voor jonge boeren. Zij zijn de toekomst van onze voedselvoorziening, en verdienen daarom een bijzondere status als het om onze toekomstplannen gaat. Ook zetten we ons in voor een ruim aanbod woningen voor onze starters. Jonge gezinnen verdienen een huis, waarin ze in alle rust kunnen wonen.

 

Met nuchter boerenverstand

Waterschappen behoren tot de oudste instituties van het Nederlandse staatsbestel.
Ze hebben hun bestaansrecht in het verleden bewezen, en zijn vandaag met water en bodem als ordenend principe misschien wel belangrijker dan ooit.

Ook voor de voedselproductie is een goed waterbeleid van groot belang.
15 maart mag u weer uw stem laten horen, ook voor de waterschappen.
SGP Vallei&Veluwe wil met “nuchter boerenverstand” de komende periode inzetten op een goed beheer van onze kerntaken: veilige dijken, voldoende en schoon water en de zuivering van ons afvalwater.